องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย
 
Untitled Document

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่6 [08 ธันวาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย ม.1 [08 ธันวาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [15 ตุลาคม 2557]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวน หมู่ที่2-บ้านหนองน้ำเต้า หมู่4,10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [09 ตุลาคม 2557]
[04 ตุลาคม 2557]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [01 ตุลาคม 2557]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 [04 กรกฎาคม 2557]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 [04 เมษายน 2557]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองน้อย [21 มกราคม 2557]
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2557 [01 ตุลาคม 2556]

หน้า 1 2 3 4