องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย
 
Untitled Document

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต เมืองน้อย (ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [14 กรกฎาคม 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 7 ปลายทางมูลไปบ้านเขวา ,หนองเทา [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 - บ้านนาคำใหญ่ [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่6 [17 มิถุนายน. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 8 สายบ้านนาย อุทัย พิมพา [17 มิถุนายน. 2558]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านหนองเทา หมู่ที่9 - บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 [03 กุมภาพันธ์ 2558]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่6 [08 ธันวาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย ม.1 [08 ธันวาคม 2557]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลย [15 ตุลาคม 2557]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวนหมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเต้าหมู่ 4 -10 [09 ตุลาคม 2557]

หน้า 1 2 3 4 5 6