องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย อบต เมืองน้อย
 
Untitled Document

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 [04 เมษายน 2557]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองน้อย [21 มกราคม 2557]
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๖ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ ๗,๘ สายหน้าวัด [10 กรกฎาคม 2556]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนคุลาคม - ธันวาคม 2556 [03 มกราคม 2556]
รายงานแผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2556 [01 ตุลาคม 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [04 กรกฎาคม 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [07 มิถุนายน. 2555]
กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจการจ้าง [06 มิถุนายน. 2555]
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ ๒๕๕๕ [03 ตุลาคม 2554]

หน้า 1 2 3